Hipe Superturken

YellowBird

Superturken/Jolof arbetar i nära och långsiktigt samarbete med YellowBird gällande PR och kommunikation. 

www.yellowbird.se

Elcim Yilmaz 

Superturken antar projekt och kunder där mångfald, hållbarhet och en lyhördhet för klienters visioner är bärande för utfallet, genomslaget och framgången.

Startsidan

Logotyp av Lottisson Design  |  Webbutveckling av Alexander Palm